Privacyverklaring

Via onze website worden persoonsgegevens verwerkt. Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon, u als consument in dit geval. Boekhandel De Mandarijn gevestigd aan de Gasthuisstraat 25 4201 JM Gorinchem zal uw persoonsgegevens zorgvuldig bewaren, beveiligen en niet aan een derde partij verstrekken.

Eisen die de privacywetgeving stelt worden gevolgd:
 • wij vermelden met welke doeleinden persoonsgegevens verwerkt worden via deze privacyverklaring;
 • uw persoonsgegevens worden verwerkt in relatie tot legitieme doeleinden, in dit geval de verkoopovereenkomst tussen de consument en boekhandel De Mandarijn;
 • wij vragen uw uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
Verwerking van persoonsgegevens:
Bij het gebruiken van onze webwinkel verwerken wij persoonsgegevens zoals door u verstrekt. De volgende persoonsgegevens worden gevraagd:
 • naam
 • adres
 • telefoonnummer
 • factuuradres
 • emailadres
 • betalingsgegevens

Uw rechten:
U heeft recht op inzage in de gegevens die we over u verwerken. Ook heeft u het recht een verzoek tot correctie, afscherming en/of verwijdering te doen, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Verder kunt u, indien u daar aanleiding toe ziet, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor vragen over ons privacybeleid of verzoeken tot uitoefening van bovenstaande rechten kunt u contact met ons opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Wij zullen inkomende verzoeken uiterlijk binnen vier (4) weken na ontvangst beantwoorden.

Disclaimer:
Wij proberen de informatie vermeld op deze website zo goed mogelijk bij te houden en bij te werken. We staan echter niet in voor de juistheid van de vermelde informatie, en zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die ontstaat als gevolg van gebruik van de website en/of vertrouwen op onjuiste informatie. Het is niet toegestaan (delen van) deze website over te nemen, openbaar te maken, te kopiëren of te gebruiken op enige wijze zonder dat wij daarvoor vooraf toestemming hebben gegeven.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Boeken lees je met je hart.

 +  Voor 12 uur besteld? Dezelfde dag verzonden!  +  Persoonlijke bezorging in Gorinchem

Wilt u ons volgen?

Blijf op de hoogte van de nieuwste boeken en het laatste nieuws.

Contact

Gasthuisstraat 25
4201 JM Gorinchem

↦ 0183 513 305 ↦ info@boekhandeldemandarijn.nl