De ballade van slangen en zangvogels

Auteur: Suzanne Collins

De achttienjarige Coriolanus Snow bereidt zich voor op de tiende hongerspelen. Het enige, dat telt in deze strijd op leven of dood, is dat hij overwint in het belang van zijn ooit zo machtige familie.