Revolusi

Auteur:David van Reybroeck

Bijna 200 getuigen werden geïnterviewd om dit belangrijke stuk wereldgeschiedenis, de onafhankelijkheidsstrijd van `Indonesië, vanuit zeer diverse perspectieven in beeld te brengen.